Zespół Szkół w Puszczykowie

Rejestr zmian

12 kwietnia 2017 13:49 (Dorota Rojewska) Komunikaty: Nabór na stanowisko urzędnicze: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 13:48 (Dorota Rojewska) Komunikaty: Nabór na stanowisko urzędnicze: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 13:47 (Dorota Rojewska) Komunikaty: Nabór na stanowisko urzędnicze: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2017 13:44 (Dorota Rojewska) Komunikaty: Nabór na stanowisko urzędnicze: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2017 09:12 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Zespołu Szkół ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej...: Dodanie załącznika [statut_zespolu_szkol_ze_zmianami_28082015_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2017 09:11 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Zespołu Szkół ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej...: Usunięcie załącznika [statut_zespolu_szkol_ze_zmianami_28082015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 14:05 (Dorota Rojewska) Kontrole: Kontrola zgodności zatrudnienia nauczycieli z z wymaganymi kwalifikacjami...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 14:03 (Dorota Rojewska) Kontrole: Kontrola problemowa - prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego,...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 13:58 (Dorota Rojewska) Kontrole: Ewaluacja problemowa z wymagania 3,6,11. : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 13:58 (Dorota Rojewska) Kontrole: Ewaluacja problemowa z wymagania 3,6,11. : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 13:54 (Dorota Rojewska) Kontrole: Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, z których...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 13:33 (Dorota Rojewska) Kontrole: Weryfikacja monitorowania podstawy programowej.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 13:28 (Dorota Rojewska) Kontrole: Pracownie komputerowe -kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 23:03 (Dorota Rojewska) Regulaminy: Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: Dodanie załącznika [zal_16_wewnatrzszkolne_zasady_rekrutacji_do_klas_pierwszych_liceum_ogolnoksztalcacego_im_m_kopernika_w_roku_szkolonym_20152016.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 23:01 (Dorota Rojewska) Regulaminy: Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: Usunięcie załącznika [wewnatrzszkolne_zasady_rekrutacji_2012.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 23:00 (Dorota Rojewska) Regulaminy: Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 22:58 (Dorota Rojewska) Statut: Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Sportowym W Puszczykowie...: Dodanie załącznika [regulamin_projektu_edukacyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 22:57 (Dorota Rojewska) Statut: Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Sportowym W Puszczykowie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 22:54 (Dorota Rojewska) Statut: Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych...: Dodanie załącznika [regulamin_korzystania_z_darmowych_podrecznikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2015 22:52 (Dorota Rojewska) Statut: Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 13:52 (Dorota Rojewska) Dane główne: Aktualizacja danych.
04 września 2015 13:49 (Dorota Rojewska) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
04 września 2015 13:47 (Dorota Rojewska) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
04 września 2015 13:02 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel języka niemieckiego.
04 września 2015 13:00 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel informatyki i matematyki.
04 września 2015 12:51 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: nauczyciel języka niemieckiego.
04 września 2015 12:49 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
04 września 2015 12:49 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
04 września 2015 12:26 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
04 września 2015 12:23 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel wychowania fizycznego.
04 września 2015 12:22 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Nauczyciel fizyki i techniki.
04 września 2015 12:22 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Nauczyciel fizyki.
04 września 2015 12:21 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Nauczyciel geografii.
04 września 2015 12:20 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Nauczyciel fizyki.
04 września 2015 12:20 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Nauczyciel fizyki.
04 września 2015 12:16 (Dorota Rojewska) Osoby: Małgorzata Klepaczka: Dodanie osoby.
04 września 2015 12:13 (Dorota Rojewska) Osoby: Wojciech Śliwiński: Dodanie osoby.
04 września 2015 12:13 (Dorota Rojewska) Osoby: Małgorzata Śliwińska: Dodanie osoby.
04 września 2015 12:07 (Dorota Rojewska) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Nauczyciel geografii.
04 września 2015 12:03 (Dorota Rojewska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Sportowego ze zmianami wprowadzonymi...: Dodanie załącznika [wso_gimnazjum_ze_zmianami_2808_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 12:02 (Dorota Rojewska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika...: Dodanie załącznika [wso_liceum_ze_zmianami_28082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 12:01 (Dorota Rojewska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Sportowego ze zmianami wprowadzonymi...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 11:59 (Dorota Rojewska) Statut: Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 11:57 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Gimnazjum Sportowego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej...: Dodanie załącznika [statut_gimnazjum_sportowego_ze_zmianami_28082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 11:57 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Gimnazjum Sportowego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 11:56 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika ze zmianami wprowadzonymi...: Dodanie załącznika [statut_liceum_ze_zmianami_28082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 11:50 (Dorota Rojewska) Statut: Statut Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika ze zmianami wprowadzonymi...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 10451
Realizacja: Superszkolna.pl